Praxe na FIT ČVUT

9.června, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Studenti SPŠE Ječná absolvovali odbornou praxi na FIT ČVUT s níž úzce spolupracujeme. Absolvovali praktická cvičení v bakalářských a magisterských předmětech, např. 3D tisk, Struktury a architektury počítačů, Strojové vidění a zpracování obrazu a jiné. Milým překvapením je, že dosáhli srovnatelných bodových výsledků, jakých běžně dosahují studenti FIT. Jsou tak k VŠ studiu dobře připraveni. Nejlepších výsledků dosáhl student Martin Krupička z 2. ročníku naší školy. Bodové hodnocení absolventů odborné praxe bude zohledněno v přijímacím řízení na FIT ČVUT.