Informace k autoremeduře odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

28.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

K 27. 5. bylo v rámci autoremedury vyhověno odvoláním proti rozhodnutí o přijetí uchazečům, kteří podali řádně odvolání a měli:

  • na 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP E více než 464 bodů (1 třída plně obsazena)
  • na 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP A více než 504 bodů (2 třídy plně obsazeny)
  • na 18-20-M/01 Informační technologie ŠVP C více než 675 bodů (3 třídy, avizováno možné uvolnění jednoho místa)

Na ŠVP C tedy předpokládáme, že možná bude uvolněno ještě poslední místo, na ŠVP A a E předpokládáme předání Vašich odvolání našemu zřizovateli během následujícího týdne a lze předpokládat, že odvolání nebude vyhověno z kapacitních důvodů.