Informace k autoremeduře odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

13.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Na základě počtů přijatých zápisových lístků informujeme, že zatím nedošlo k zaplnění všech nově otevíraných tříd na maximální možný počet žáků, a proto si dovolujeme oznámit, že SPŠE Ječná bude od pondělí 16.5.2022 v rámci autoremedury vyhovovat odvoláním proti nepřijetí v tom pořadí, v jakém se uchazeči bodově umístili v přijímacím řízení a toto umístění bude jediným kritériem. Každého zákonného zástupce, kterému vyhovíme, budeme kontaktovat telefonicky ihned, jakmile se uvolní místo. Další místa se následně uvolní po vyhodnocení uchazečů konající náhradní termín JPZ nebo v případě, že si již přijatí uchazeči vezmou zpět zápisový lístek na základě odvolání na jinou školu, pokud tedy telefonát neobdržíte do pondělí, prosím dále vyčkávejte, zda-li se uvolní další místa.

Všem nepřijatým uchazečům doporučujeme na níže uvedené stránce školského odboru MHMP v sekci "Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení" sledovat seznam škol vyhlašující další kola přijímacího řízení: 

https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023