Informace k 2. kolu přijimacího řízení

13.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Oznamujeme, že nebudeme pro školní rok 2022/2023 vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Kapacita školy bude naplněna uchazeči přijatými v 1. kole a v rámci autoremedury přijatých odvolání proti nepřijetí.