Poslední zvonění

30.dubna, Hana Budská | Pro veřejnost

V pátek 29. dubna proběhlo ve škole poslední zvonění pro čtvrté ročníky. Třídy připravily svým mladším spolužákům vtipné rozloučení. Všem studentům přejeme hodně zdaru při maturitě.