Studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE

18.března, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

V učebně 8. se konala beseda se studenty 4. ročníků na téma „Proč studovat vysokou školu?“. Přednášející popsal specifika studia na vysoké škole. Studenti jevili zvýšený zájem o bakalářské studijní programy, jako o „Aplikovaná matematika“ a „Data Analytics“. Lektor se zmínil o možnostech uplatnění absolventů FIS VŠE v útvarech IT v organizacích (banky, pojišťovny) jako konzultanti, vedoucí projektů, vývojáři, byznys analytici.