Merkur perFEKT Challenge

22.listopadu, Ing. Jan Šváb | Pro veřejnost

Naši čtyři studenti třídy C4b se zúčastnili 16.11.2021 na VUT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně soutěže Merkur PerFEKT Challenge na téma Kresba obrázku pomocí robotické ruky. Obsadili velmi pěkné 3. místo. Tímto jim děkujeme za účast a  gratulujeme!!!