Programátorská svačina

11.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Ve středu odpoledne proběhlo diskusní setkání našich žáků a programátorů z praxe. Diskutovalo se o dvou tématech: Co má umět junior programátor; jak může vypadat zadání od zákazníka. Žáci 4. ročníků se velmi aktivně zapojili do diskuse a získali důležité poznatky pro jejich začínající profesní život.