Cena Děkana ČVUT

15.října, Hana Budská | Pro veřejnost

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlašuje 14. Ročník soutěže Cena Děkana. Podrobné podmínky soutěže naleznete na https://cena-dekana.fd.cvut.cz/ a se svými dotazy se můžete obrátit na kontaktní osobu, kterou je Ing. Jana Bidlová (e-mail: cena-dekana@fd.cvut.cz.)