Vzdělání budoucnosti

16.září, Hana Budská | Pro veřejnost

Zveme studenty k účasti na projektu Vzdělání budoucnosti, za kterým stojí studenti a absolventi Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vzdělávací akce a kroužky programování jsou určeny primárně studentům, kteří mají zájem o  IT a komunikace s PC. V sobotu 18. září 2021 se můžete bezplatně zúčastnit akce ‘Seznam se s Pythonem‘, která se věnuje úvodu do základů programování v programovacím jazyce Python. Během 2 hodin studenti pochopí základy IT a zároveň dostanou úvod do bezplatné online aplikace, kde mohou navázat na získané znalosti a rozvíjet své programovací dovednosti. Přihlášení na kurz: https://vzdelanibudoucnosti.cz/registrace/seznam-se-s-pythonem-d851080

Kroužky programování, robotiky nebo 3D tisku pořádáme ONLINE. Na kroužcích se po úvodu do programování studenti věnují vlastnímu projektu, ať už půjde o modelování a tisk vlastního nápadu nebo programování her.Všechny kroužky a možnost přihlášení naleznete zde: https://vzdelanibudoucnosti.cz/krouzky-pro-deti