ATOS Hackathon 2021

9.září, Hana Budská | Pro veřejnost

Zveme naše studenty na setkání s praxí 23. – 24. října 2021 pod názvem ATOS Hackathon 2021. Zvláště jsou vítáni všichni studenti 3. a 4. ročníků a vážní zájemci o IT. Více informací

na https://hackathon.atoscz.net/.