Zahájení školního roku 2021/2022

25.srpna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Školní rok 2021/2022 zahájí žáci 1. září v 7:30 v kmenových učebnách školy (dle přílohy níže) spolu s jejich třídními učiteli. Během prvního školního dne proběhne antigenní testování samoodběrem z přední části nosu u žáků, na které se nevztahuje výjimka níže a dále seznámení žáků s pokyny pro nový školní rok, včetně předání podkladů pro rodiče u nezletilých žáků. Předpokládáme, že první školní den bude ukončen pro žáky 2. až 4. ročníků přibližně v 9:00 a pro nové žáky 1. ročníků v 11:00. Provoz školní jídelny a výdej obědů bude zahájen od 2. září.

 

Testování

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne 1. vyučovací hodinu testování všech osob samoodběrem z přední části nosu antigenními testovacími sadami dodanými MŠMT (RAT). Na základě výsledků těchto testů budou na tomto webu oznámeny další pokyny. Pokud se někdo v uvedených termínech nestihne zúčastnit, provede se tento test při prvním dalším vstupu do školy přímo na vrátnici. Testování nepodléhají osoby, které

  • doloží negativní Ag test z jiného testovacího/odběrového ne starším než 3 dny,
  • doloží negativní RT-PCR test z jiného testovacího/odběrového ne starším než 7 dní,
  • dříve něž 14 dní před datem testování ukončili očkování,
  • nejpozději 180 dní před datem testování prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19.

Ochranné pomůcky dýchacích cest

Ve všech společných prostorách školy, kterými jsou zejména chodby, haly, schodiště a toalety jsou všechny osoby jsou povinny nosit stále nasazenou ochranu dýchacích cest dle normy ČSN EN 149:2001+A1:2009, například respirátory typu FFP2 a KN95. Ochranu dýchacích cest je možné odložit se souhlasem vyučujícího v době vyučování v učebnách, laboratořích a dílnách, nebo v případě zdravotních důvodů, které je nutné škole písemně doložit. Upozorňujeme, že ve školních společných prostorách není spolehlivě možné dodržení rozestupu 1,5 od dalších osob.

Dezinfekce rukou a školních pomůcek

Každá osoba vstupující do školy je povinna si ve vstupní hale dezinfikovat ruce. Lze využít školní bezdotykové dávkovače dezinfekce nebo si donést svou vlastní dezinfekci zejména v případě osob s citlivou pokožkou. Ve všech běžných učebnách jsou k dispozici dezinfekční prostředky a v laboratořích i dílnách mají žáci povinnost po ukončení své práce provést dezinfekci veškerého vybavení, které ke své činnosti používali prostředky, které jim škola poskytne.

Větrání

V každé učebně se v maximální možné míře provádí větrání a může tedy docházet k průvanu nebo zejména v ranních hodinách k mírnému snížení teploty v učebně. Důrazně proto žádáme všechny žáky, aby si do učeben nosili teplé oblečení.

 

V případě, že máte dotazy k zahájení provozu školy prosím kontaktujte e-mailem svého třídního učitele, nebo sekretariát školy na adrese: spsejecna@spsejecna.cz. Přeji všem žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy úspěšný školní rok 2021/2022, který nás všechny zcela určitě naučí mnoha novým dovednostem a jsem Vám všem velice vděčný, že mohu tento školní rok prožít společně s Vámi.