Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 21/22

14.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení do 1. ročníků 2021/2022 s nástupem od 1.9.2021 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté: Gratulujeme přijatým uchazečům v náhradním termínu a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do pondělí 28.6.2021 na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách.

 

Pro zatím nepřijaté: Zatím nepřijatým uchazečům nedoporučujeme podání odvolání, které je možné podat do 3 dnů od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí z důvodu téměř plného naplnění kapacity školy. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout do úterý 15.6.2021 do 14:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána Českou poštou a lhůta začíná od dne doručení.

 

Anonymizované seznamy: