Informace k ochranným prostředkům dýchacích cest

8.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Od 8.6.2021 dle nařízení MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN a na základě vyjadření MŠMT ze 7.6.2021 nemusí mít žáci školy nadále nasazen ochranný prostředek dýchacích cest v následujících případech:

  • během vyučovací hodiny ve třídě, odborné laboratoři nebo dílně,
  • během maturitních zkoušek, pokud jsou od dalších osob vzdáleni min. 2 metry,
  • během stravování ve školní aule.

Pedagogičtí pracovníci nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest při poskytování vzdělávání obecně. Nadále ale pro všechny osoby platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech společných prostorách školy (chodby, vstupní prostory, toalety, fronta na oběd, třídy o přestávkách). Připomínáme také povinnost dezinfekce rukou při vstupu do školy a stále trvající povinnost větrání ve třídách.