Informace k autoremeduře odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

3.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Na základě extrémně vysokého počtu přijatých zápisových lístků, kde došlo k zaplnění všech nově otevíraných tříd na maximální možný počet žáků, si dovolujeme oznámit, že SPŠE Ječná  v rámcí autoremedury pravděpodobně nevyhoví většině žádostí o odvolání. 

Nepřijatým uchazečům doporučujeme na níže uvedené stránce školského odboru MHMP v sekci "Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení" sledovat seznam škol vyhlašující další kola přijímacího řízení: https://skoly.praha.eu/88595_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2021-2022