Centrum LOCIKA - dotazníkové šetření

25.května, Ing. Lucie Brčáková | Pro veřejnost

Prosíme rodiče a pedagogy o vyplnění krátkého anonymního dotazníku pro centrum LOCIKA, které poskytuje pomoc dětem ohroženým násilím v rodině: www.locikavyzkum.cz  Cílem šetření je zjistit, zda a v jaké míře jsou pedagogům a rodičům dostupné informace, podpora a vzdělávání v této oblasti. Účast v dotazníkovém šetření je dobrovolná, termín vyplnění je do 31. 5. 2021. Děkujeme.