Výsledky přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2021/2022

20.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků 2021/2022 s nástupem od 1.9.2021 nalezte na stránce výsledky přijímacího řízení po zadání jména a data narození (včetně registračních čísel). Anonymizované seznamy s výsledky jsou přílohou této zprávy. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Pro přijaté: Gratulujeme přijatým uchazečům a prosíme zájemce o doručení zápisových lístků, které přijímáme denně od 7:30 do 16:00 do středy 2.6.2021 (včetně) na sekretariátu školy. Po předchozí telefonické dohodě je možno dodat zápisový lístek i v pozdějších hodinách. 

 

Pro zatím nepřijaté: Zatím nepřijatým uchazečům, kteří jsou v blízkosti hranice pro přijetí, doporučujeme podání odvolání, které je nezbytné podat do 3 dnů od převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout ve čtvrtek 20.5.2021 do 18:00 na sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující den odeslána Českou poštou a lhůta začíná od dne doručení.

 

Upozorňujeme také, že vstup do školy je povolen pouze v respirátoru kategorie FFP2/KN95 nebo obdobné, při vstupu do školy si prosím dezinfikujte ruce a prosíme všechny o dodržování řádných rozestupů v případných frontách. Na základě podnětů bylo opraveno špatné uvedení 10denní lhůty, které končí 2.6.2021 tak jak je to uvedeno na výsledkových listinách a v rozhodnutích o přijetí, omlouváme se všem za případné komplikace. 

 

Anonymizované seznamy: