Učebny pro přijímací zkoušky na SPŠE Ječná

27.dubna, RNDr. Luboš Rašek | Pro veřejnost

Uchazeči obdrželi pozvánku na jednotné přijímací zkoušky na SPŠE Ječná. Na pozvánce je uvedena učebna Cermatu. Naše skutečná učebna, ve které se zkoušky konají, je jiná. Má jiné číslo.  Podle tabulky v příloze si můžete již nyní zjistit číslo učebny, ve které budete zkoušku skutečně konat. Doporučujeme si skutečnou učebnu již nyní v tabulce najít a poznamenat. Stejná tabulka bude k dispozici při vstupu do školy. Dále budou vyvěšeny v 1. patře  také jmenné seznamy žáků, kdo patří do které učebny, ve které zkoušky koná.

Přijďte včas. Škola bude otevřena nejméně od 7.30. Začátek zkoušek v učebnách je v 8.30. Po této době nebude uchazečům již umožněn přístup do učebny.  Rodičům není povoleno do budovy vstupovat.

Zkoušky končí kolem 13 hodiny podle skupiny, do které žák patří podle přiznaného časového navýšení.