Informace k příjímacímu řízení 3. a 4. května 2021

20.dubna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Dovolujeme si upozornit, že uchazeči o studium na naší škole musí vykonat jednotné přijímací zkoušky, které se konají od 8:30 dne 3. a 4. května 2021. Prosím uchazeče, aby do školy přišli v čase, který jim byl vygenerován na pozvánce, a dodržovali následující pokyny a pravidla:

  • Přinést si teplé oblečení. Po celou dobu budou pravěpodobně otevřena všechna okna.
  • Při vstupu si dezinfikovat ruce.
  • Při vstupu doložit negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu/viru SARS-CoV-2. Potvrzení by uchazečům měla běžně vydávat jejich ZŠ, ale lze využít i potvrzení z libovolného zdravotnického zařízení. Potvrzení nesmí být starší než 7 dní a lze jej také nahradit dle bodu II. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
  • Po celou doby přítomnosti je povinné mít nasazenou ochranu dýchacích cest, přičemž doporučujeme respirátor typu FFP2 nebo KN95, ale dle opatření MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN akceptujeme i běžné ústenky. 
  • Po celou dobu přítomnosti v maximální možné míře dodržovat odstup 1,5m od všech ostatních osob.

Také si dovolujeme připomenout, že je třeba vzít si doklad s podobenkou, pozvánku na přijímací řízení a psací i rýsovací potřeby.