Změna termínu pro jednotné přijímací zkoušky

11.března, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Na základě informací z MŠMT upozorňujeme na změnu termínů JPZ, které se konají v termínech níže. Upozorňujeme, že kvůli vysokému počtu přijatých přihlášek pro školní rok 2021/2022 naše škola JPZ v letošním roce koná.

  • 3. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na prvním místě.
  • 4. května 2021 pro uchazeče, kteří naši školu zvolili na druhém místě.

Pokud jste naši školu zvolili na obou místech, nebo druhá škola nepořádá jednotné přijímací zkoušky, prosíme abyste se dostavili na oba uvedené termíny do naší školy. Doporučujeme uchazečům, aby se na zkoušky zodpovědně připravili a využili k přípravě testy z minulých let, které naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz