Cestování do školy od 1.3.2021

4.března, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Vzhledem nařízení vlády ČR ze dne 26. února 2021, konkrétně krizových opatření č. 200 a 216 zůstává režim školy nadalé stejný jako v únoru 2021. Škola upozorňuje, že výše uvedená opatření nadále povolují:

  • konání přijímacích zkoušek a související agenda,
  • konání maturitních zkoušek a související agenda,
  • konání mezinárodně uznávaných zkoušek a související agenda,
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek,
  • individální konzultace v režimu jeden vyučující a jeden žák.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy platí také výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách výše uvedených. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, které lze stáhnout na webu mvcr.cz: vzor 1 PDF, vzor 1 DOCX, vzor 2 PDF, vzor 2 DOCX.