Změna úředních hodin sekretariátu školy

4.ledna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Po dobu platnosti usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 je omezena doba provozu sekretariátu školy ve smyslu výkonu činnosti orgánu veřejné moci na pondělí až pátek od 8:00 do 13:00. Prosíme, je-li to možné, své návštěvy ohlašujte v předstihu telefonicky na 224 941 469.