Režim školy od 25. 11. 2020

28.listopadu, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Od 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka 4. ročníku ve všech předmětech kromě TV a současně bude obnovena prezenční výuka praktických cvičení, laboratoří a dílen všech ročníků. Nový rozvrh je již nahraný v informačním systému školy, prosím seznamte se s ním. 

Školní jídelna je až do 1. 12. 2020 mimo provoz a obědy vydáváme až od středy 2.12.2020. Stravování nebude nijak zajištěno - prosíme žáky i zaměstnance o zajištění vlastní stravy.

Rozpis on-line hodin a suplování naleznete na: http://spsejecna.cz/suplovani