První pomoc

12.března až 17.března, Ing. Vladimír Beránek | Pro veřejnost

Začátkem března byla pro vybrané třídy 2. ročníku připravena beseda se zdravotníky. Hlavním tématem bylo poskytování první pomoci. Zajímavá přednáška byla doplněna praktickými ukázkami. Mnozí studenti se i v této oblasti poměrně dobře orientovali a překvapili svou šikovností.