Mimořádná hygienická opatření od 22.9.2020

22.září, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ředitel školy v souladu doporučením HSHMP, nařízením Ministerstva zdravotnictví a doporučením Bezpečnostní rady hl. m. Prahy upravuje následující hygienická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob s platností od 22.9.2020 ve znění níže. 

 • Zakazuje se vstup a pobyt ve škole všem osobám, které vykazují příznaky respiračního onemocnění.
 • Všechny osoby, které vstupují do školy, musí mít stále nasazenou roušku, nebo si vhodným způsobem zakrývat nos a ústa. Roušky si každá osoba musí po třech hodinách užívání měnit.
 • Roušky lze sejmout pouze v učebně mimo výuku a jídelně na nezbytnou dobu v případě konzumace jídla a nápojů, nebo při výměne roušky.
 • Všechny osoby si musí povinně po vstupu do školy umýt nebo dezinfikovat ruce ve vstupní hale. V případě utvoření fronty je třeba dodržovat rozestupy 2m.
 • Všechny osoby od sebe udržují odstup 2m, vyjma případů kdy je přiblížení nezbytně nutné.
 • Všechny osoby musí omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.
 • Všichni žáci se na základě pokynu pedagoga musí podrobit bezdotykovému měření teploty, které je prováděno na vrátnici školy. O měření teploty mohou žáci na vrátnici požádat i dobrovolně.
 • V případě zvýšené teploty, nebo jiných příznaků respiračního onemocnění musí bezodkladně po nahlášení situace zletilý žák opustit školní budovu a nezletilý žák nastoupí do karantény v učebně D2, nebo D1 a vyčká příjezdu rodičů.
 • Žákovská služba je povinna každou přestávku po celou dobu jejího trvání větrat, vyjma období, kdy to klimatické podmínky neumožňují.
 • Ve sdílených učebnách, zejména v PC učebnách, provádí žáci na základě pokynu pedagoga dezinfekci svého pracoviště.
 • Všechny osoby musí plně respektovat a dbát pokynů pracovníků školy pověřených k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti provozu školy.

Poslední aktualizace pokynů proběhla: 17.8.2020