Ředitelské volno pro žáky 2. 9. 2020

21.srpna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ředitel školy vyhlašuje dle §24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ve středu 2. 9. 2020  ředitelské volno pro všechny žáky naší školy z důvodu organizace spádových maturitních zkoušek.

Pouze třetí ročníky provedou tento den výměnu učebnic ve stanovených časech.