Besedy o sexu pro pokročilé

24.února až 26.února, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

Ve dnech 24. – 26. 2. 2014 na naší škole proběhla série přednášek na téma bezpečný sexuální styk, jednalo se o přednášku pořádanou organizací IFMSA( mezinárodní organizace mediků), která se zasazuje o všeobecné zdraví lidí.

První část přednášky byla zaměřena na obecné seznámení s touto problematikou, upřesnění termínů nutných k pochopení smyslu celé přednášky.

V druhé části jsme dostali za úkol vypracovat si sedmibodový postup toho, jak se můžeme seznámit s partnerem. Šokující na této věci bylo nejen to, že jsme zjistili, že nejsme příliš romantičtí, ale především se ukázalo, jak jsme závislí na internetu a sociálních sítích.

Dále následovaly informace týkající se pohlavně přenosných chorob, antikoncepce, těhotenství atd.

Na závěr byl samozřejmě prostor i pro dotazy a zrekapitulování.

Tuto přednášku bych zhodnotil jako velice užitečnou a kvalitně připravenou, prezentace byla velmi obsáhlá a výklad přednášejících, studentek III. lékařské fakulty UK, byl také velmi dobrý.

Michal Flodr C2a