Změna mimořádných opatření

1.července, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ředitel školy od 1.7.2020 ruší všechna školní mimořádná opatření na SPŠE Ječná zavedená kvůli koronaviru, včetně povinnosti nošení roušek, a s platností od 1.7.2020 stanovuje následující tři mimořádná opatření do 31.8.2020 včetně:

 

1. Každá osoba si při každém příchodu do školy musí povinně dezinfikovat ruce pomocí gelové dezinfekce, která je umístěna ve vstupním prostoru školy.

 

2. Každá osoba je povinna dodržovat rozestup 2m od ostatních osob uvnitř školní budovy, je-li to možné. Dále se všem osobám nařizuje omezit přímý dotyk, zejména podávání rukou a dbát na dodržování základních hygienických pravidel, zejména na správný postup mytí rukou.

 

3. Během pobytu v uzavřené místnosti se nařizuje minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut větrat.

 

Zároveň ředitel školy doporučuje nadále každé osobě v interiéru budovy nosit roušku dobrovolně a vyhrazuje si právo pravidla změnit podle vývoje epidemiologické situace a pokynů nadřízených institucí.