Ředitelské volno 29.6. a 30.6

25.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ředitel školy vyhlašuje dle §24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 ředitelské volno pro žáky naší školy a přeje jim příjemné prožití letních prázdnin.