SPŠE Ječná nebude konat 2. kolo přijimacího řízení

23.června, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Ředitel školy oznamuje, že nebude pro školní rok 2020/2021 vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Kapacita školy bude naplněna uchazeči přijatými v 1. kole a některými uchazeči, kteří podali žádost o nové rozhodnutí na základě nepřijetí v 1. kole.