Maturitní zkouška 2020 - podzim

19.srpna, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Výpisy z přihlášek k maturitní zkoušce (MZ2020 - podzim), podepsané ředitelem školy, je možné si vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách proti podpisu.

1. 9. 2020 12:00 DT AJ, M

2. 9. 2020 8:30 DT ČJ, 12:30 DT AJ

4. 9. 2020 Praktická zkouška 7:30