Jednotné přijímací zkoušky 2020 - Termíny

29.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Dovolujeme informovat o následujících termínech Jednotných přijímacích zkoušek (JPZ):

  • 8.6.2020 Jednotná přijímací zkouška - řádný termín
  • (23.6.2020 Jednotná přijímací zkouška - náhradní termín) 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránce výsledky přijímacího řízení:

  • 16.6.2020 z řádného termínu
  • (27.6.2020 z náhradního termínu)

Zápisové lístky je nutné odevzdat nejpozději

  • 23.6.2020 z řádného termínu
  • (3.7.2020 z náhradního termínu)

 

Upozornění:

V případě, že uchazeč nepředloží při vstupu podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.