Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

3.března, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Dovolujeme si informovat rodiče i žáky, že škola přijala preventivní hygienická opatření v rámci úklidu budovy. Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje, aby rodiče žáků, kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich infolinku, a to i přesto, že se u nich neprojevily příznaky nemoci. Prosíme berte zřetel na to, zda jste byli jen lyžovat nebo navštívili tamní domácnost, akci s velkou koncentrací osob a podobně. Je proto důležité se v těchto případech obrátit na infolinku krajské hygienické stanice, kde epidemiolog konkrétní případ rozebere a vyhodnotí, zda se jedná o rizikovou situaci. Na základě toho v krajním případně doporučí domácí izolaci.

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19, které se týkají hl.m. Prahy naleznete na bezpecnost.praha.eu