Česká školní inspekce ocenila kvalitu SPŠE Ječná

25.února, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Podle školní zprávy z šetření PISA zveřejněné v lednu 2020 byla  naše škola, označená v šetření kódem SOS7, v hlavním sběru dat mezinárodního šetření, kde bylo zapojeno více než 7 000 žáků z 333 základních a středních škol z České republiky, vyhodnocena mezi středními odbornými školami jako jedna z nejlepších škol v oblastí přírodovědné/technické gramotnosti a matematické gramotnosti. Nadprůměrných výsledků naši žáci dosahují také v oblasti jazykových a čtenářských dovedností.