Přípravný kurz pro uchazeče o studium

8.ledna od 8:00 až 21.ledna do 12:00, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

SPŠE Ječná otevře pro zájemce o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Tento kurz vám usnadní vstup na naši školu. Dvouhodinová výuka bude probíhat vždy ve středu od 15 do 17 hodin (5., 12., a 26. února, 4., 11. a 18. března 2020). Poplatek za celý kurz (celkem 6 x 2 = 12 hodin) činí 500 Kč (u žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku na naší škole, bude poplatek započten do platby SRPŠ, tedy vlastně kurz zdarma). Přihlašování do kurzu bude probíhat elektronicky od 8. 1. 2020 (sledujte Novinky nebo Otevírané kurzy). Kontakt: velich@spsejecna.cz

Přijímání přihlášek bylo 21.1.2020 ukončeno.