Přihlášky k maturitní zkoušce - jaro 2020

25.listopadu, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

Žákům 4. ročníků byly rozdány přihlášky k maturitní zkoušce pro zkušební termín jaro 2020. Termín odevzdání přihlášek třídnímu učiteli je 20. 11. 2019. Žáci, kteří budou v termínu jaro 2020 opravovat některou z dílčích zkoušek, odevzdají přihlášku v kanceláři školy nejpozději 27. 11. 2019. Předvyplněné přihlášky pro jednotlivé obory jsou k dispozici též v kanceláři školy. V případě dotazů kontaktujte ZŘ Ing. Zdeňka Velicha.