Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

15.listopadu, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

Ve středu 13. listopadu studenti třídy A4b navštívili Ústav fotoniky a elektroniky Akademii věd ČR. V rámci dne otevřených dveří budoucí maturanti měli možnost nahlédnout do nanosvětu fotonů a elektronů, seznámili se se základním a aplikovaným výzkumem v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky, který se týká optických biosenzorů, vláknových laserů a nelineární optiky, bioelektrodynamiky, nano-optiky a nanomateriálů.