Prezentace ČVUT

11.listopadu, Hana Budská | Pro veřejnost

Dne 5.11. 2019 proběhla na naší škole prezentace seznamující studenty čtvrtých ročníků s podmínkami studia, požadavky na přijímací zkoušku na elektrotechnickou fakultu ČVUT. Prezentaci provedli Doc. Václav Prajzler a Doc. Vítězslav Jeřábek z katedry mikroelektroniky. Studenti byli také seznámeni se strukturou řízení školy, druhy studijních oborů. V závěru bylo podrobněji referováno o katedře mikroelektroniky, vybavení katedry a výzkumných oborech, které se na katedře řeší. Prezentace se setkala s živou odezvou studentů.