Smart City

8.října, Hana Budská | Pro veřejnost

Řada francouzských měst patří mezi tzv. Smart cities    (Dijon, Toulouse, Nice, Montpelier, Grenoble, Paris, Rennes, Lyon, Lille, Bordeax) a některé jsou dokonce považovány za Smart eco cities  (Bordeaux, Lille, Lyon, Nice či Toulouse).  Protože vytvoření smart city z Prahy (Smart Prague) patří mezi záměry našeho zřizovatele MHMP, zúčastnili jsme se poslední zářijový týden fóra věnujícího se i této problematice  „Forum de l´electronique“  na pařížském výstavišti  Paris expo Porte de Versailles.