Bowling

27.června, Mgr. Pavel Lopocha | Pro veřejnost

Na závěr školního roku třída E2b navštívila Bowling centrum na Chodově. V příjemném prostředí studenti si otestovali své pohybové dovednosti získané na hodinách tělesné výchovy.