Maturitní zkouška 2019 - podzim

13.června, Ing. Zdeněk Velich | Pro veřejnost

V přílohách naleznete přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky pro jednotlivé obory. Vytištěné přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy. Vyplněnou přihlášku je třeba dodat do kanceláře školy nejpozději do 25. 6. 2019 (do 15 hodin). Žákům, kteří již psali PP z ČJL, avšak nedokončili 4. ročník 30. 4. 2019, bude výsledek této dílčí zkoušky uznán za předpokladu, že dokončí 4. ročník nejpozději do 30. 9. 2019. Informace o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.