Přijímací řízení 2019/2020 - Výsledky odvolání a náhradních termínů

22.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Na základě výsledků z náhradních termínů přijímacího řízení byli přijati uchazeči s následujícími evidenčními čísly přihlášek takto:

  • 100 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
  • 101 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C
  • 177 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E

Dále §87 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ředitel školy v rámci autoremedury opravuje své původní rozhodnutí z přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a v souladu s dodržením pořadí uchazečů dle §60 odst. 14 školského zákona vyhovuje následujícím odvoláním proti původnímu rozhodnutí dle evidenčních čísel přihlášek takto: 

  • 233 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C