Přijímací řízení 2019/2020 - Výsledky odvolání v rámci autoremedury

20.května, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Dle §87 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ředitel školy v rámci autoremedury opravuje své původní rozhodnutí z přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a v souladu s dodržením pořadí uchazečů dle §60 odst. 14 školského zákona vyhovuje následujícím odvoláním proti původnímu rozhodnutí dle evidenčních čísel přihlášek takto:

 • 25 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP A
 • 38 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 78 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 129 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 191 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP A
 • 236 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 242 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP A
 • 276 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 280 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 323 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 331 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 334 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 26-41-M01 Elektrotechnika, ŠVP E
 • 353 - Uchazeč se přijímá ke vzdělání na obor 18-20-M01 Informační technologie, ŠVP C

Nová rozhodnutí je možné vyzvednout na sekretariátu školy od pondělí 20.5. od 9:00. O odvoláních, která nejsou uvedena ve výčtu výše zatím nebylo v rámci autoremedury rozhodnuto. Ředitel školy o nerozhodnutých odvoláních může stále rozhodnout zejména podle toho, jestli výše uvedení uchazeči potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku na základě vyhovění jejich odvolání.