Škola bez plastů

13.května, Hana Budská | Pro veřejnost

Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství nás informoval o soutěži Škola bez plastů, kterou společně s primátorem vyhlásili 23. dubna. Jedná se o pilotní ročník, pravidla jsou volná. V soutěži by měly studentské týmy vymyslet, jak snížit produkci plastů na škole. Projekty, které rada vyhodnotí jako realizovatelné, podpoří dotací až 10 000,- Kč. Více informací naleznete na stránkách https://skolabezplastu.cz/. Ukončení přihlašování projektů je již 23. května!