Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

30.dubna, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

Gratulujeme všem přijatým uchazečům a nepřijatým přejeme hodně štěstí při případném odvolání. Výsledky přijímacího řízení si můžete prohlédnout na stránce Výsledky přijímacího řízení, nebo dle čísel přihlášek v přiloženém souboru.

 

Rozhodnutí o přijetí je třeba vyzvednout osobně na sekretariátu školy - denně od 7:30 do 16:00. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout také na sekretariátu školy do pátku 3.5.2019 do 12:00, následně budou zaslána poštou nebo datovou schránkou.

 

Termín pro podání zápisového lístku:

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tj. od 30. 4. 2019. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.