Školní kolo SOČ

12.února, Ing. Ondřej Mandík | Pro veřejnost

SPŠE Ječná vyhlašuje školní kolo 36.ročníku prestižní soutěže Středoškolská odborná činnost. Do školního kola se může přihlásit každý student, který zpracuje odbornou práci na téma podle svého zájmu a vyplní přihlášku: http://soc.nidm.cz/prihlaska. Garantem školního kola soutěže je  Ing. Ondřej Mandík, který Vám v případě zájmu sdělí bližší informace. 

Uzávěrka přihlášek pro školní kolo je 14.3.2014. Svou práci budete obhajovat v pátek 21.3.2014 od 15:00 před odbornou porotou v aule školy.