Exkurze v České televizi

2.března, Ing. Jan Šváb | Pro veřejnost

Naši studenti oboru Informační technologie se zúčastnili exkurze v České televizi v Praze. Zde se seznámili s prací ve střihových studiích, se základy klíčování, se studiem pro mezinárodní vysílání, oddělením postprodukce, zvukovým studiem a dalšími místy. Získali zde nové znalosti a zkušenosti se zpracováním zvuku a videa ve veřejných sdělovacích prostředcích.