Termografické systémy

6.března, Hana Budská | Pro veřejnost

V pondělí 4. 3. proběhla na škole prezentace zástupců firmy TMV SS spol. s r. o. Studenti na ní byli seznámeni srozumitelnou formou nejen se základy teorie infračerveného záření, ale i s historií jejího vývoje.

Hlavní částí pak byly praktické ukázky využití termografických systémů. Na závěr byl prezentován obraz posluchačů snímaný termografickou kamerou, který názorně demostroval využití termografického měření v terénu.