Exkurze do elektrárny Štěchovice

11.března, Hana Budská | Pro veřejnost

Žáci C2a, C2b se zúčastnili exkurze do elektrárny Štěchovice. Měli možnost se v rámci předmětu Elektrotechnika podívat do strojovny průtočné elektrárny s Kaplanovými turbínami o celkovém výkonu 22,5MW a přečerpávací elektrárny s reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45MW, které jsou součástí Vltavské kaskády. Viděli, že elektrárna funguje jako vyrovnávací, tj. že se provoz generátorů reguluje podle okamžité potřeby rozvodné elektrické sítě vvn, kam je rozváděna energie z venkovní rozvodny 110kV, přičemž je vše dálkově řízeno z centrálního dispečinku celé kaskády.