PilsProg

7.ledna, Mgr. Libuše Kohutová | Pro veřejnost

PilsProg je soutěž v programování pro studenty středních škol starších 16 let. Organizátorem soutěže je katedra informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (KIV FAV ZČU). Cílem soutěžících je vytvoření programů se správnými řešeními co největšího počtu zadaných úloh v co nejkratším čase.

 

Více informací zde